ภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 4 ปี สมณสาส์น Laudato Si ซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเตือนเราให้เอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อมโลกอันเป็นบ้านของเราทุกคน ดังนั้นทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ จึงจัดพิธีบูชามิสซาเปิดปีการศึกษา 2562 โดยนำข้อความสำคัญบางตอนในพระสมณสาสน์  Laudato Si มาเตือนใจบุคลากรในโรงเรียน ผ่านทางบทเทศน์ ของบาทหลวงอนุศักด์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พรประจักษ์ ประธานในพิธีได้มีการแขวนถุงผ้าขนาดใหญ่ด้านหลังเสาธง เพื่อรณรงค์งดใช้หลอด และ พลาสติก หลังมิสซาได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนช่วยดูและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บขยะบริเวณหน้าระเบียงของแต่ละชั้นเรียน และ เก็บขยะบริเวณริมทางรถไฟหน้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,21:01   อ่าน 915 ครั้ง