ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สรุปการบริหารจัดการสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ของปีการศึกษา 2561, พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน  และการวางแผนนำเงินในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ไปใช้จ่ายในปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนแม่พระประจักษ์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,11:02   อ่าน 212 ครั้ง