ภาพกิจกรรม
ฉลองศาสนนามซิสเตอร์อักแนสสุรีย์พร ศิลประเสริฐ
วันที่ 21 มกราคม 2562 คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์อักแนสสุรีย์พร ศิลประเสริฐ ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม


ภาพกิจกรรมใน เพจกิจกรรมMP
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,17:02   อ่าน 374 ครั้ง