ภาพกิจกรรม
English Day 8-1-2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Day ให้กับนักเรียนทุกวันอังคารตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยกิจกรรมในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 สอน คำศัพท์ การใช้ประโยค และบทสนทนา โดยครูชาวต่างชาติ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี


ภาพกิจกรรม ในเพจ กิจกรรมMP
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562,14:47   อ่าน 249 ครั้ง