ภาพกิจกรรม
English Day 27-11-2561
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Day ให้กับนักเรียนทุกวันอังคารตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยกิจกรรมในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สอน คำศัพท์ การใช้ประโยค และบทสนทนา โดยครูชาวต่างชาติ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมใน กิจกรรม MP
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,19:08   อ่าน 214 ครั้ง