ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวชิราวุธ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย (ถวายราชสดุดี) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดย คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระประจักษ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน และผู้กำกับกองลูกเสือได้นำลูกเสือ เนตรนารี บําเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะภายในโรงเรียน และโดยรอบโรงเรียน

ภาพกิจกรรมใน กิจกรรม MP
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,20:14   อ่าน 582 ครั้ง