ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ภาพกิจกรรมใน กิจกรรม MP
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,20:05   อ่าน 500 ครั้ง