ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานระเบียบวินัย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำ ทำความเข้าใจระหว่างนักเรียน และโรงเรียนฯ ในเรื่องระเบียบวินัย, มารยาท, และความร่วมมือต่างๆ ที่นักเรียนควรทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และโรงเรียนฯ ตลอดปีการศึกษา 2561
โดยแบ่งนักเรียน 3 กลุ่ม ในการปฐมนิเทศ
1. ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ผู้รับผิดชอบดูแล ครูภาณุ  เอมอิ่มธรรม
2. ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ผู้รับผิดชอบดูแล ครูปิยะ  ปั้นก้อง
3. ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ผู้รับผิดชอบดูแล  ครูฤทธิศักดิ์  ภูมิลา

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,14:07   อ่าน 979 ครั้ง