ภาพกิจกรรม
The first beginner Taekwondo Championship
รายการแข่งขันเทควันโด รายการ "The first beginner Taekwondo Championship" เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน

เด็กชายนันทวัฒน์ เกรียงศักดิ์ชัย   รองชนะเลิศอันดับที่ 1   รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 18 ก.ก. 
เด็กหญิงปิยะธิดา  ชัยดี                
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   รุ่นนน้ำหนักไม่เกิน 26-30 ก.ก.
เด็กหญิงอนุสรา  ชิตชูสกุล           
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   รุ่นนน้ำหนักไม่เกิน 29-32 ก.ก.
เด็กหญิงกชกร  สรรมศิริ               
รองชนะเลิศอันดับที่ 2   รุ่นนน้ำหนักไม่เกิน 26-30 ก.ก.
เด็กชายภัทรกรี  จันทร์ขจร           รางวัล
ชนะเลิศ   รุ่นนน้ำหนักไม่เกิน 39 ก.ก.

นำทีมโดยคณะครู 1.คุณครูสุรีรัตน์  อุทุมพร  2. คุณครูทศพร  เสนีย์วงค์


ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2561,15:51   อ่าน 342 ครั้ง