ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ฝ่ายปฐมวัย จัดงานรับวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2561,12:16   อ่าน 5136 ครั้ง