ภาพกิจกรรม
พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ได้จัด พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
(ภาพกิจกรรมใน Google+)
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,20:13   อ่าน 3781 ครั้ง