ภาพกิจกรรม
ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
*** ถ่ายภาพโดย ด.ช.สิทธิศักดิ์  ตรีโสภา, นายสุรพงษ์  ธงไชยะ
(ภาพกิจกรรมใน Google+)
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,13:26   อ่าน 2761 ครั้ง