ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
เมื่อวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการ "โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง" โดยสนับสนุน ทางด้านวิชาการ  สื่อการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้กับโรงเรียนวิชาวดี  จังหวัดนครสวรรค์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
(ภาพกิจกรรมใน Google+)
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2560,10:29   อ่าน 5593 ครั้ง