ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูเสือสามัญ ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรง้รียนแม่พระประจักษ์
(ภาพกิจกรรมใน Google+)
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2560,21:42   อ่าน 8302 ครั้ง