ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรง้รียนแม่พระประจักษ์
(ภาพกิจกรรมใน Google+)
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2560,21:16   อ่าน 5599 ครั้ง