ภาพกิจกรรม
Blue & White Game 2017 (Day 1)
ประมวลภาพ กีฬาสี (Blue & White Game 2017) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560
* ภาพถ่ายโดย เด็กชายสิทธิศักดิ์ ตรีโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 1
(ภาพกิจกรรมใน Google+) Camera 1 Canon 6D, Camera 2 Canon 60D, กล้องโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2560,18:47   อ่าน 18439 ครั้ง