ภาพกิจกรรม
English Day 29-08-60
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Day ให้กับนักเรียนทุกวันอังคารตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยกิจกรรมในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 สอนการใช้ประโยค และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยครูชาวต่างชาติ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี
(ภาพกิจกรรมใน Google+)

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,09:46   อ่าน 692 ครั้ง