ภาพกิจกรรม
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับปฐมวัย
นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับปฐมวัย เขตการศึกษา 3 และการศึกษา 5 โดยมีคณะครูจาก 5 โรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 5 ได้แก่ โรงเรีนบอกโกพิทักษ์ โรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  โรงเรียนอันนาลัย โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการศึกษา ฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนแม่พระประจักษ์
(ภาพกิจกรรมใน Google+)
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,16:08   อ่าน 1996 ครั้ง