ภาพกิจกรรม
การแข่งขันรายการ Central Rama 2 Taekwondo Championship 1
ชมรมเทควันโดโรงเรียนแม่พระประจักษ์ได้ส่งนักกฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Central Rama 2 Taekwondo Championship 1 โดยมี นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 11 คน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เงิน)
ด.ช. ณัฐวรรธน์  อำนาจคงพลัง
ด.ช. ภูมิพัฒน์  วงษ์ศิริศักดิ์
ด.ญ. พฤกษา  มีมงคล
ด.ญ. นุสรา  ชิตชูสกุล
ด.ช. ชวชล  วังศิริไพศาล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ทองแดง)
ด.ช. ภัทธกวี จันทร์ขจร  
ด.ช. จักรวัฒน์  แก้วพฤกษ์
ด.ช. ภูริชญา  กนกสิงห์
ด.ญ. เทียนธิชา เขมางกูร
ด.ช. รัชกฤต  วุฒิชาศิริ
ด.ช.รัชพล  ปั่นจ้อย

(ภาพกิจกรรมใน Google+)
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,15:38   อ่าน 437 ครั้ง