ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ร่วมกับโรงพยาบาลบางประกอก 1 ตรวจสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียน
(ภาพกิจกรรมใน Google+)
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,14:38   อ่าน 2508 ครั้ง