ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ทางโรงเรียนได้จัดวันวิทยาศาสตร์แห่ชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
(ภาพกิจกรรมใน Google+)
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,09:42   อ่าน 1830 ครั้ง