ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา และการดูแลรักษา อวัยวะของเรา

วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ตัวเรา และการดูแลรักษา อวัยวะของเรา
โดย คุณครูวันดี  ไชยชิต

 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต

วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
โดย คุณครูนุสรา  กระดีแดง