ข่าวประชาสัมพันธ์
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ร่วมกับ โรงพบาบาลบางประกอก 1 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. สำหรับนักเรียนที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว หรือมีความประสงค์จะฉีด สามารถแจ้งชื่อเพิ่ใได้ที่ห้องกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 783 ครั้ง