ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอรับบริจาคเพื่อสนับสนุน โครงการโรงเรียนพีโรงเรียนน้อง (ที่ ม.พ.046/2560) (อ่าน 33) 15 ก.ย. 60
การเรียนเสริมเพิ่มศักยภาพของนักเรียน ระดับชั้นป.6 และ ม.3 (O-Net) (ที่ ม.พ.045/2560) (อ่าน 41) 14 ก.ย. 60
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป. 4-6 (3วัน2คืน) (ที่ ม.พ.044/2560) (อ่าน 49) 14 ก.ย. 60
ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป. 1-3 (ที่ ม.พ. 043/2560) (อ่าน 39) 14 ก.ย. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 89) 11 ก.ย. 60
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกประจำปี 2560 (ที่ ม.พ. 026/2560) (อ่าน 89) 28 ส.ค. 60
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการคึกษา 2560 (ที่ ม.พ.033/2560) (อ่าน 91) 17 ส.ค. 60
เรื่อง การนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ STME Day Camp (ที่ ม.พ.029/2560) (อ่าน 113) 11 ส.ค. 60
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 163) 17 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 225) 06 ก.ค. 60
แจ้งการหยุดเรียนของระดับอนุบาล (ที่ ม.พ. 022/2560) ด่วนที่สุด (อ่าน 197) 04 ก.ค. 60
ร่วมทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษา (ที่ ม.พ. 018/2560) (อ่าน 192) 22 มิ.ย. 60
แจ้งการประชุมผู้ปกครอง (ที่ ม.พ.007/2560) (อ่าน 265) 29 พ.ค. 60
แจ้งกฎระแบียบการรับ-ส่งนักเรียน และการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก (ที่ ม.พ.006/2560) (อ่าน 268) 24 พ.ค. 60
แจ้งการเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น (ที่ ม.พ.003/2560) (อ่าน 261) 20 พ.ค. 60
แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษตอนเย็น และการชำระเงิน ระดับชั้น ม.1-3 (ที่ ม.พ. 002/2560) (อ่าน 240) 20 พ.ค. 60
แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษตอนเย็น และการชำระเงิน ระดับชั้น อ.1-3 และ ป.1-6 (ที่ ม.พ. 001/2560) (อ่าน 261) 20 พ.ค. 60
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานละตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2560 (ประกาศที่ 1/2560) (อ่าน 372) 17 พ.ค. 60
เรื่อง การจัดการบริหารหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 (มพ.135/2559) (อ่าน 307) 28 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ O-Net และ NT (อ่าน 1338) 15 มี.ค. 60
ตารางสอบกลาง และตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 431) 23 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) (อ่าน 494) 22 ก.พ. 60
กำหนดการเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560 และค่าธรรมเนียมการเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 (ม.พ.119/2559) (อ่าน 846) 15 ก.พ. 60
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ (ม.พ.118/2559) (อ่าน 351) 15 ก.พ. 60
การเรียนต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเดือนมีนาคม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล (ม.พ.117/2559) (อ่าน 409) 15 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 418) 10 ก.พ. 60
การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 380) 06 ก.พ. 60
แจ้งการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ม.พ.110/2559) (อ่าน 403) 02 ก.พ. 60
แจ้งการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ม.พ.109/2559) (อ่าน 399) 02 ก.พ. 60
แจ้งกำหนดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน Summer (ม.พ.111/2559) (อ่าน 480) 01 ก.พ. 60
การรับนม จากโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 2 (ม.พ.107/2559) (อ่าน 359) 31 ม.ค. 60
สรุปจำนวนเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (อ่าน 366) 31 ม.ค. 60
กำหนดการการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 557) 26 ม.ค. 60
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 736) 26 ม.ค. 60
เชิญร่วมบริจากทรัพย์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) ม.พ.105/2559 (อ่าน 377) 20 ม.ค. 60
การวุฒิบัตรอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (บัณฑิตน้อย) (ม.พ. 103/2559) (อ่าน 452) 18 ม.ค. 60
แจ้งกำหนดการต่างๆ ในเดือน ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 (ม.พ. 089/2559) (อ่าน 571) 09 ธ.ค. 59
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 - ป.6 (ม.พ. 086/2559) (อ่าน 527) 09 ธ.ค. 59
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 429) 09 ธ.ค. 59
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - ม.3 (ม.พ. 087/2559) (อ่าน 519) 09 ธ.ค. 59