กิจกรรม ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
15 พ.ค. 2561          กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
25 พ.ค. 2561          พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2561
07 มิ.ย. 2561          โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 1
07 มิ.ย. 2561           กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
08 มิ.ย. 2561           พิธีเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
09 มิ.ย. 2561           กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561

12 มิ.ย. 2561           ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
                                          กลุ่มที่ 1,   กลุ่มที่ 2,   กลุ่มที่ 3,   กลุ่มที่ 4
12 มิ.ย. 2561           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธง 12-06-2561
12 มิ.ย. 2561           ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครั่งที่ 1/2561
12 มิ.ย. 2561           ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2561
15 มิ.ย. 2561           กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
18 มิ.ย. 2561           มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
19 มิ.ย. 2561           English Day 19-06-2561
20 มิ.ย. 2561           
ทัศนศึกษา ป.4 - ม.3
26 มิ.ย. 2561           กิจกรรมรณรงค์ดื่มนม
26 มิ.ย. 2561           กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 2561           กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
28 มิ.ย. 2561           Happy Feast Day คุณพ่อเปาโล พรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์
29 มิ.ย. 2561           สวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย
05 ก.ค. 2561           ทัศนศึกษา อ.1 - ป.3

16 ก.ค. 2561           ฉีดวัคซีนบาดทะยัก
21-22 ก.ค. 2561      การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
24 ก.ค. 2561           โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 
25 ก.ค. 2561           กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต
26 ก.ค. 2561           กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2561
31 ก.ค. 2561           กิจกรรมภาษาจีนหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ
31 ก.ค. 2561           กิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
01 ส.ค. 2561           กิจกรรมแนะนำกระแสเรียก
02 ส.ค. 2561           โครการ English and Chinese for Today
07 ส.ค. 2561           นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับปฐมวัย
10 ส.ค. 2561           กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561