กิจกรรม ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
15-พ.ค.-2561          กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
25-พ.ค.-2561          พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2561