กิจกรรม ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เทอม 1
 4-5/5/2560              ประมวลภาพพักผ่อนครูประจำปี ณ อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท กาญจนบุรี
06/6/2560             English Day 1 /2560
02/7/2560             มิสซาชาวเวียดนามประจำปีฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ของชาวเวียดนาม
04/7/2560             English Day 04-07-60
06/7/2560             โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
07/72560               กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ชุดที่ 1   ชุดที่ 2
13/7/2560              โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

15/7/2560              อบรมเชิงปฎิบัติงาน STEM
20/7/2560              โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นอนุบาล

21-22/6/2560         โครงการลูกเสือรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24/7/2560              โครงการหน้าห้องน่ามอง
25/7/2560              English Day 25-07-60
25/7/2560              โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
27/7/2560              ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
27/7/2560              กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
01/8/2560              ฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
01/8/2560              เบ๊นโบ๊ทเข้าจัดกิจกรรม
03/8/2560             กิจกรรม English and Chinese to Day
04/8/2560             ตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์

08/8/2560             กิจกรรมสืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน
10/8/2560              มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11/8/2560              กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
11/8/2560              ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV (สร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก)
15/8/2560              English Day 15-08-60